Voorbewerkingszones

Vooraf aan het natlakken kan men de voertuigen schuren en maskeren in de voorbewerkingszones.